Tipy pro demontáž a montáž displeje vašeho iPhone

 

Tyto tipy slouží převážně k práci s iPhone 6/6S, ale jsou platné ve velké míře i pro iPhone řady 5 a 7. Doporučujeme si je nejdříve prostudovat, než začnete s instalací našich náhradních dílů.

RADY K DEMONTÁŽI
 1. Před demontáží vypněte přístroj k zamezení poškození v důsledku zkratu.
 2. Úhel mezi displejem a tělem přístroje by měl být menší, než 90° aby nedošlo k poškození flex kabelů.
 3. Pamatujte, že všechny šroubky mají své unikátní místo! Proto si je vždy uspořádejte tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně a budete mít jistotu, že je vždy vrátíte na to stejné místo. Ideální je použít speciální podložky k tomu určené, ať už obyčejné papírové anebo speciální magnetické.
  tip
  Zde uvádíme možné následky vzniklé záměnou šroubků:
  - oblast kolem sluchátka má nažloutlou barvu
  - fyzické poškození displeje
  - poškození základní desky a s tím spojená nefunkčnost dalších dílů (často se stane, že přestane fungovat zadní kamera)
 4. Při demontáži tlačítka Home na něj nevyvíjejte příliš velký tlak, kolem tlačítka je gumové protiprachové těsnění
 5. Flex kabely příslušenství oddělujte opatrně, mohou být přilepeny k tělu displeje.

 

RADY K MONTÁŽI
 1. Flex kabely jsou velmi křehké. Proto postupujte při zpětné instalaci opatrně. Držte spodní část flexů (u displeje) a pravou rukou je mírně ohněte. Při zapojování flexů je stále držte.
 2. Po objevení linek na displeji může být nutné vyčkat cca 30 minut pro jejich vymizení (toto mohou být následky, které jsou způsobeny statickou elektřinou, protože se jedná o kapacitní displej). Může být také nutné znovu odpojit a zapojit flexy abyste se tohoto problému zbavili. Pracujte nejlépe v antistatických rukavicích nebo dbejte na vhodné podmínky k zamezení tvorby statické elektřiny. 
  tip Tipy: Při správném zapojení konektorů displeje do základní desky je slyšet slabé cvaknutí. Špatné zapojneí může zanechat vážné problémy, jako například kompletní nefunkčnost obrazu, linky statické elektřiny, špatná nebo žádná funkce dotyku, blikání a skvrny na obraze atd. 
 3. Před instalací displeje proveďte nejdříve jeho test. Při testu je nutné, aby úhel mezi displejem a tělem byl menší, než 45°.
 4. Před instalací čelní kamery zkontrolujte jestli nejsou částice prachu na čočce kamery.
 5. Ujistěte se, že displej správně lícuje s horní stranou přístroje.
 6. iPhone 6S: Při opětovném připojení kabelu digitizéru netlačte na střed konektoru. Nejdříve přitiskněte jeden konec konektoru a potom druhý konec. Stisknutím uprostřed konektoru můžete způsobit poškození digitizéru.

 

Tyto tipy jsou doporučení k zamezení zbytečných škod způsobených nesprávnou instalací, na které se samozřejmě nemůže vztahovat žádná záruka. Všechny naše displeje pro iPhone 5/5S/6 jsou před expedicí testovány na případné vady abychom co nejvíce omezili dodání nefunkčních dílů našim zákazníkům. Ale protože jsou flex kabely velmi křehké, nejdříve zkontrolujte jejich neporušenost. V případě jakýchkoliv pochybností nás ihned kontaktujte.