Vrácení zboží

Jako spotřebitel máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (uvedeno IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, kontaktujte nás pro domluvení konkrétního postupu. 

Jak postupovat:

Pro dodržení 14 denní lhůty je rozhodující, kdy nám doručíte oznámení o odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit (elektronicky emailem, kontaktním formulářem, nebo písemně na adresu provozovny ve Veselí nad Moravou), případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Jakékoliv náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Vrácené zboží nám prosím neposílejte na dobírku!

Adresa pro vrácení zboží:

Sintech.CZ Limited, Masarykova 143, 698 01 Veselí nad Moravou

 

Zde si můžete stáhnout dokument k vyplnění nebo použít  jako vzor: Oznámení odstoupení od smlouvy .

Vyplněné oznámení nám zašlete na e-mail sales@sintech-shop.cz anebo vytištěné přiložte ke zboží a zašlete poštou nebo přineste s sebou osobně na naši provozovnu.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. V případě, že porušíte povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit nákupní doklad abychom lépe a rychleji mohli identifikovat vrácené zboží.

POZOR: Nejsme bezplatná půjčovna zboží! Vrácené zboží nesmí vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jeho další prodej. Je tedy třeba myslet na náklady, které bude mít Sintech-shop.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě a to včetně odmítnutí převzetí zboží zpět z důvodu jeho stavu. Tyto náklady jsou vždy posuzovány individuálně a poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši kamennou prodejnu.

Podrobnější znění podmínek k vrácení zboží Viz. Obchodní podmínky, článek 5. 

Kdy nelze zboží vrátit:

Pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, pokud se jedná o speciálně objednaný kus na přání spotřebitele a běžně se nevyskytující v nabídce prodejce, dále zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Zboží, které je poškozeno.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.