Vrácení zboží

Jako spotřebitel máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (uvedeno IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, kontaktujte nás pro domluvení konkrétního postupu. 

Jak postupovat:

Pro dodržení 14 denní lhůty je rozhodující, kdy nám doručíte oznámení o odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit (elektronicky emailem, kontaktním formulářem, nebo písemně na adresu provozovny ve Veselí nad Moravou), případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Jakékoliv náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Vrácené zboží nám prosím neposílejte na dobírku!

Adresa pro vrácení zboží:

Sintech.CZ Limited, Masarykova 143, 698 01 Veselí nad Moravou

 

Zde si můžete stáhnout dokument k vyplnění nebo použít  jako vzor: Oznámení odstoupení od smlouvy .

Vyplněné oznámení nám zašlete na e-mail sales@sintech-shop.cz anebo vytištěné přiložte ke zboží a zašlete poštou nebo přineste s sebou osobně na naši provozovnu.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. V případě, že porušíte povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží na provozovnu prodávajícího, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím na adrese provozovny. Pokud se odstoupením od smlouvy dostane cena celkové objednávky pod úroveň stanovenou pro dopravu zdarma, má obchodník právo na spotřebiteli rozdíl dopravného vyžadovat, případně si ho započíst při vracení finančních prostředků.Jakékoliv náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit nákupní doklad abychom lépe a rychleji mohli identifikovat vrácené zboží.

POZOR: Nejsme bezplatná půjčovna zboží! Vrácené zboží nesmí vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jeho další prodej. Je tedy třeba myslet na náklady, které bude mít Sintech-shop.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě a to včetně odmítnutí převzetí zboží zpět z důvodu jeho stavu. Tyto náklady jsou vždy posuzovány individuálně a poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši kamennou prodejnu.

Podrobnější znění podmínek k vrácení zboží Viz. Obchodní podmínky, článek 5. 

Kdy nelze zboží vrátit:

Pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, pokud se jedná o speciálně objednaný kus na přání spotřebitele a běžně se nevyskytující v nabídce prodejce, dále zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Zboží, které je poškozeno.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.